Bloggar

Hack vĩnh viễn chip mực HP 150A bằng phần mềm - Dịch vụ hack chip mực máy in HP 150A giá rẻ tại Quảng Trị: xóa hoàn toàn lỗi mực very low toner stop, toner is very low, máy in HP 150A không khởi động, không in được, đèn đỏ, đèn 3 chấm, đèn chấm than, đèn mực nhấp nháy, B/Y/M/C cartridge is very low, toner life end, change new cartridge, install toner, lỗi Wait Image Image Error Reset...

Những dấu hiệu chứng tỏ máy in Epson SX125 bị lỗi Waste Ink Pad Counter: Đèn báo mực và đèn báo giấy của máy in Epson SX125 nháy đỏ đuổi nhau Khi bật nguồn máy in, đèn báo mực và giấy trên bảng điều khiển của máy in Epson SX125 đều báo đèn đỏ, nháy đuổi nhau liên tục và không có dấu hiệu dừng lại. Trên màn hình LCD của máy in Epson SX125 (nếu có) xuất hiện thông báo...

Những dấu hiệu chứng tỏ máy in Epson RX510 bị lỗi Waste Ink Pad Counter: Đèn báo mực và đèn báo giấy của máy in Epson RX510 nháy đỏ đuổi nhau Khi bật nguồn máy in, đèn báo mực và giấy trên bảng điều khiển của máy in Epson RX510 đều báo đèn đỏ, nháy đuổi nhau liên tục và không có dấu hiệu dừng lại. Trên màn hình LCD của máy in Epson RX510 (nếu có) xuất hiện thông báo...

Những dấu hiệu chứng tỏ máy in Epson R2000 bị lỗi Waste Ink Pad Counter: Đèn báo mực và đèn báo giấy của máy in Epson R2000 nháy đỏ đuổi nhau Khi bật nguồn máy in, đèn báo mực và giấy trên bảng điều khiển của máy in Epson R2000 đều báo đèn đỏ, nháy đuổi nhau liên tục và không có dấu hiệu dừng lại. Trên màn hình LCD của máy in Epson R2000 (nếu có) xuất hiện thông báo...

Những dấu hiệu chứng tỏ máy in Epson PX-5VII bị lỗi Waste Ink Pad Counter: Đèn báo mực và đèn báo giấy của máy in Epson PX-5VII nháy đỏ đuổi nhau Khi bật nguồn máy in, đèn báo mực và giấy trên bảng điều khiển của máy in Epson PX-5VII đều báo đèn đỏ, nháy đuổi nhau liên tục và không có dấu hiệu dừng lại. Trên màn hình LCD của máy in Epson PX-5VII (nếu có) xuất hiện...

Những dấu hiệu chứng tỏ máy in Epson PM-G820 bị lỗi Waste Ink Pad Counter: Đèn báo mực và đèn báo giấy của máy in Epson PM-G820 nháy đỏ đuổi nhau Khi bật nguồn máy in, đèn báo mực và giấy trên bảng điều khiển của máy in Epson PM-G820 đều báo đèn đỏ, nháy đuổi nhau liên tục và không có dấu hiệu dừng lại. Trên màn hình LCD của máy in Epson PM-G820 (nếu có) xuất hiện...

Những dấu hiệu chứng tỏ máy in Epson PM200 bị lỗi Waste Ink Pad Counter: Đèn báo mực và đèn báo giấy của máy in Epson PM200 nháy đỏ đuổi nhau Khi bật nguồn máy in, đèn báo mực và giấy trên bảng điều khiển của máy in Epson PM200 đều báo đèn đỏ, nháy đuổi nhau liên tục và không có dấu hiệu dừng lại. Trên màn hình LCD của máy in Epson PM200 (nếu có) xuất hiện thông báo...

Những dấu hiệu chứng tỏ máy in Epson NX430 bị lỗi Waste Ink Pad Counter: Đèn báo mực và đèn báo giấy của máy in Epson NX430 nháy đỏ đuổi nhau Khi bật nguồn máy in, đèn báo mực và giấy trên bảng điều khiển của máy in Epson NX430 đều báo đèn đỏ, nháy đuổi nhau liên tục và không có dấu hiệu dừng lại. Trên màn hình LCD của máy in Epson NX430 (nếu có) xuất hiện thông báo...

Những dấu hiệu chứng tỏ máy in Epson ME-300 bị lỗi Waste Ink Pad Counter: Đèn báo mực và đèn báo giấy của máy in Epson ME-300 nháy đỏ đuổi nhau Khi bật nguồn máy in, đèn báo mực và giấy trên bảng điều khiển của máy in Epson ME-300 đều báo đèn đỏ, nháy đuổi nhau liên tục và không có dấu hiệu dừng lại. Trên màn hình LCD của máy in Epson ME-300 (nếu có) xuất hiện thông ...

Những dấu hiệu chứng tỏ máy in Epson L565 bị lỗi Waste Ink Pad Counter: Đèn báo mực và đèn báo giấy của máy in Epson L565 nháy đỏ đuổi nhau Khi bật nguồn máy in, đèn báo mực và giấy trên bảng điều khiển của máy in Epson L565 đều báo đèn đỏ, nháy đuổi nhau liên tục và không có dấu hiệu dừng lại. Trên màn hình LCD của máy in Epson L565 (nếu có) xuất hiện thông báo lỗi: ...

Những dấu hiệu chứng tỏ máy in Epson L120 bị lỗi Waste Ink Pad Counter: Đèn báo mực và đèn báo giấy của máy in Epson L120 nháy đỏ đuổi nhau Khi bật nguồn máy in, đèn báo mực và giấy trên bảng điều khiển của máy in Epson L120 đều báo đèn đỏ, nháy đuổi nhau liên tục và không có dấu hiệu dừng lại. Trên màn hình LCD của máy in Epson L120 (nếu có) xuất hiện thông báo lỗi: ...

Những dấu hiệu chứng tỏ máy in Epson EP-807A bị lỗi Waste Ink Pad Counter: Đèn báo mực và đèn báo giấy của máy in Epson EP-807A nháy đỏ đuổi nhau Khi bật nguồn máy in, đèn báo mực và giấy trên bảng điều khiển của máy in Epson EP-807A đều báo đèn đỏ, nháy đuổi nhau liên tục và không có dấu hiệu dừng lại. Trên màn hình LCD của máy in Epson EP-807A (nếu có) xuất hiện...

Những dấu hiệu chứng tỏ máy in Epson DX5000 bị lỗi Waste Ink Pad Counter: Đèn báo mực và đèn báo giấy của máy in Epson DX5000 nháy đỏ đuổi nhau Khi bật nguồn máy in, đèn báo mực và giấy trên bảng điều khiển của máy in Epson DX5000 đều báo đèn đỏ, nháy đuổi nhau liên tục và không có dấu hiệu dừng lại. Trên màn hình LCD của máy in Epson DX5000 (nếu có) xuất hiện thông ...

Những dấu hiệu chứng tỏ máy in Epson CX4700 bị lỗi Waste Ink Pad Counter: Đèn báo mực và đèn báo giấy của máy in Epson CX4700 nháy đỏ đuổi nhau Khi bật nguồn máy in, đèn báo mực và giấy trên bảng điều khiển của máy in Epson CX4700 đều báo đèn đỏ, nháy đuổi nhau liên tục và không có dấu hiệu dừng lại. Trên màn hình LCD của máy in Epson CX4700 (nếu có) xuất hiện thông ...

Những dấu hiệu chứng tỏ máy in Epson C90 bị lỗi Waste Ink Pad Counter: Đèn báo mực và đèn báo giấy của máy in Epson C90 nháy đỏ đuổi nhau Khi bật nguồn máy in, đèn báo mực và giấy trên bảng điều khiển của máy in Epson C90 đều báo đèn đỏ, nháy đuổi nhau liên tục và không có dấu hiệu dừng lại. Trên màn hình LCD của máy in Epson C90 (nếu có) xuất hiện thông báo lỗi: ...

Những dấu hiệu chứng tỏ máy in Epson BX925FWD bị lỗi Waste Ink Pad Counter: Đèn báo mực và đèn báo giấy của máy in Epson BX925FWD nháy đỏ đuổi nhau Khi bật nguồn máy in, đèn báo mực và giấy trên bảng điều khiển của máy in Epson BX925FWD đều báo đèn đỏ, nháy đuổi nhau liên tục và không có dấu hiệu dừng lại. Trên màn hình LCD của máy in Epson BX925FWD (nếu có) xuất hiện...

- Hỗ trợ miễn phí cài đặt và sử dụng key Reset Epson T1110 tại Lạc Sơn-Hòa Bình: Ân Nghĩa, Bình Hẻm, Chí Đạo, Định Cư, Hương Nhượng, Miền Đồi, Mỹ Thành, Ngọc Lâu, Ngọc Sơn, Nhân Nghĩa, Quý Hòa, Quyết Thắng, Tân Lập, Tân Mỹ, Thượng Cốc, Tuân Đạo, Tự Do, Văn Nghĩa, Văn Sơn, Vũ Bình, Xuất Hóa, Yên Nghiệp, Yên Phú. - Trước tiên để reset được máy in Epson T1110 bạn cần tải phần mềm...

- Hỗ trợ miễn phí cài đặt và sử dụng key Reset Epson T1110 tại Gia Viễn-Ninh Bình: Gia Hòa, Gia Hưng, Gia Lạc, Gia Lập, Gia Minh, Gia Phong, Gia Phú, Gia Phương, Gia Sinh, Gia Tân, Gia Thanh, Gia Thắng, Gia Thịnh, Gia Tiến, Gia Trấn, Gia Trung, Gia Vân, Gia Vượng, Gia Xuân, Liên Sơn. - Trước tiên để reset được máy in Epson T1110 bạn cần tải phần mềm reset counter Epson T1110...

- Hỗ trợ miễn phí cài đặt và sử dụng key Reset Epson T1110 tại Gia Lộc-Hải Dương: Đoàn Thượng, Đồng Quang, Đức Xương, Gia Khánh, Gia Lương, Gia Tân, Hoàng Diệu, Hồng Hưng, Lê Lợi, Nhật Tân, Phạm Trấn, Quang Minh, Tân Tiến, Thống Kênh, Thống Nhất, Toàn Thắng, Yết Kiêu. - Trước tiên để reset được máy in Epson T1110 bạn cần tải phần mềm reset counter Epson T1110 Adjustment Program ...

- Hỗ trợ miễn phí cài đặt và sử dụng key Reset Epson SP 1400 tại Nga Sơn-Thanh Hóa: Ba Đình, Nga An, Nga Bạch, Nga Điền, Nga Giáp, Nga Hải, Nga Liên, Nga Phú, Nga Phượng, Nga Tân, Nga Thạch, Nga Thái, Nga Thanh, Nga Thành, Nga Thắng, Nga Thiện, Nga Thủy, Nga Tiến, Nga Trung, Nga Trường, Nga Văn, Nga Vịnh, Nga Yên. - Trước tiên để reset được máy in Epson SP 1400 bạn cần tải phần mềm...